De Wegwijzer: Een kleinschalige school, fijne sfeer, betrokken.
Met en van elkaar leren!

De Wegwijzer is een christelijke basisschool met een heldere visie. Wij werken vanuit christelijke normen en waarden op basis van de Bijbel. We stemmen de lesstof zoveel mogelijk af op de ontwikkelingsmogelijkheden, capaciteiten en interesses van het individuele kind. We willen onze kinderen zo ‘de weg wijzen‘.

Wat kunnen we voor u betekenen?

Absent melden

Absent melden

Expeditiegroep

Expeditiegroep

Gebedsgroep

Gebedsgroep

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Documenten en downloads

Documenten

Ga! Harderwijk

Ga! Harderwijk

Leerlingenraad

Leerlingenraad

Schooltijden en studiedagen

Schooltijden en studiedagen