De Wegwijzer is een kleinschalige, sfeervolle Christelijke school in de wijk Slingerbos in Harderwijk.
De school is midden in de wijk gesitueerd en het schoolplein maakt door haar open karakter deel uit van de wijk. Aan de achterzijde van het schoolgebouw is een prachtig, geborgen kleuterplein te vinden.

Wij willen de kinderen richting geven. Dat doen we vanuit christelijke normen en waarden en op basis van de Bijbel. We stemmen de lesstof zoveel mogelijk af op de ontwikkelingsmogelijkheden, capaciteiten en interesses van het individuele kind. Differentiatie van de leerstof is dan ook een belangrijk speerpunt. Uw kind krijgt les op het eigen niveau, op het gebied van rekenen, lezen en spelling. Kinderen die moeite hebben met bepaalde vakken, geven we extra aandacht. Voor kinderen die meer uitdaging aankunnen is er de Expeditiegroep. 

 

Hieronder een overzicht van documenten die u kunt downloaden:

Schoolplan 2018-2022

Download

Aanvraagformulier verlof

Download

Schoolgids

Download

Klachtenregeling VCO

Download

Gedragsprotocol

Download

Hier vindt u ons veiligheidsbeleid, daarbij horen ook diverse protocollen. In ons beleidsdocument verwijzen we ook naar beleid van onze stichting VCO Harderwijk-Hierden, via https://www.stichtingvco.nl/informatie/protocollen-voor-ouders/ kunt u daar ook diverse documenten vinden. Wilt u iets weten, dan gaan we graag met u in gesprek. De protocollen zijn ook opvraagbaar bij de directie van de school.

Plein- en pauzeregels

Download

Beleid Time-Out, Schorsing en Verwijdering

Download

Jaarverslag Ondersteuningsplanraad (OPR) Zeeluwe

Download

Lees hier de meest recente nieuwsbrief van Zeeluwe: klik hier

Wij maken u graag wegwijs op de school of maken kennis tijdens een gesprek.

Ik wil kennis maken