Richting geven aan eigen ontwikkeling

Aan de hand van “deep learning”

“Richting geven aan eigen ontwikkeling; ontwikkeling van hoofd, hart en handen”. Elk kind is welkom op onze christelijke school. We geven invulling aan ons onderwijs door de principes van deep learning (karakterontwikkeling, burgerschap, samenwerking, communicatie, creativiteit, kritisch denken) als richtinggever te gebruiken, zodat de leerlingen goed voorbereid zijn op vervolgonderwijs en aansluiting vinden bij de eisen die de veranderende maatschappij stelt.

Op onze school…

  • Heerst een professionele cultuur
  • Hebben we oog voor het individuele kind
  • Zien we ouders als educatief partner
  • Vinden we een veilig klimaat een voorwaarde om tot leren te komen
  • Zijn wij lerend en in ontwikkeling

Visie op onderwijs

Het leren op een basisschool is leren voor je leven. We vinden een veilige basis een voorwaarde om van daaruit tot ontwikkeling te komen. Daarbij willen niet alleen aandacht hebben voor schoolse vaardigheden, maar het kind ondersteunen bij en richting geven aan zijn totale ontwikkeling. We omarmen daarbij de principes van ‘deep learning’ (Fullan, M. 2017): leren communiceren, creativiteit ontwikkelen, leren samenwerken, karakterontwikkeling en het bevorderen van burgerschap en kritisch denken. Deze zes termen beginnen in het Engels met een C en worden daarom de zes C’s genoemd. Als school hebben we hier de zevende C van “Christelijk” aan toegevoegd, omdat we op onze school werken vanuit onze Christelijke levensovertuiging.

Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem, met veel aandacht voor het individuele kind (passend onderwijs). Daarbij moet de basis op orde zijn (rekenen, lezen, taal).

Visie op ontwikkeling

We willen werken vanuit een professionele leergemeenschap, waarin we samen delen, onderzoeken en de praktijk van leerkrachten en schoolleiding verbeteren, om zo het onderwijs aan de leerlingen te optimaliseren. Hierbij mogen we elkaars talenten zien, benutten en verder ontwikkelen. Onze school is daarom een opleidingsschool, waarbij we studenten nadrukkelijk een opleidingsplek willen bieden en waarin we van en met elkaar leren. Ook realiseren we ons dat we als school midden in de samenleving staan en willen we gebruik maken van de talenten van mensen om ons heen en de mogelijkheden die de maatschappij (schoolnabij) biedt.

Wij maken u graag wegwijs op de school of maken kennis tijdens een gesprek.

Ik wil kennis maken