Onze kernwaarden
Veiligheid, respect, verantwoordelijkheid

(Klik op de afbeeldingen om deze te vergroten.)

 

Veiligheid

We bouwen op een positieve, veilige werkomgeving door respectvol met elkaar om te gaan en veiligheid te waarborgen, zowel fysiek als sociaal. Onze school wil een omgeving zijn waar kinderen zich thuis voelen. Er is ook aandacht voor de digitale omgang met elkaar. We stimuleren sociale vaardigheden en emotionele groei vanuit de Kanjertraining.

Respect

We gaan respectvol met elkaar om. Met elkaars eigenschappen, elkaars meningen en opvattingen en met elkaars spullen. Wij werken vanuit de VCO gedachte #jedoetertoe! Ieder kind is uniek en doet ertoe.

Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijk zijn betekent voor ons zorg dragen voor de wereld om je heen. Dichtbij in de klas, voor de klasgenootjes en leerkrachten, maar ook in de wijk en in het groot voor de planeet. Denk daarbij aan het bewust scheiden van afval, meedoen aan projecten zoals zwerfafval verzamelen in de wijk of het steunen van goede doelen.

Visie op onderwijs

Aan de hand van de principes van “deep learning”

Elk kind is welkom op onze christelijke school. We geven invulling aan ons onderwijs door de principes van Deep Learning (karakterontwikkeling, burgerschap, samenwerking, communicatie, creativiteit, kritisch denken) als richtinggever te gebruiken, zodat de leerlingen goed voorbereid zijn op vervolgonderwijs en aansluiting vinden bij de eisen die de veranderende maatschappij stelt.

Deze zes termen beginnen in het Engels met een C en worden daarom de zes C’s genoemd. Als school hebben we hier de zevende C van “Christelijk” aan toegevoegd, omdat we op onze school werken vanuit onze Christelijke levensovertuiging.

Toelichting tekeningen

Download

Visie op ontwikkeling

We willen werken vanuit een professionele leergemeenschap, waarin we samen delen, onderzoeken en de praktijk van leerkrachten en schoolleiding verbeteren, om zo het onderwijs aan de leerlingen te optimaliseren. Hierbij mogen we elkaars talenten zien, benutten en verder ontwikkelen. Onze school is daarom een opleidingsschool, waarbij we studenten nadrukkelijk een opleidingsplek willen bieden en waarin we van en met elkaar leren. Ook realiseren we ons dat we als school midden in de samenleving staan en willen we gebruik maken van de talenten van mensen om ons heen en de mogelijkheden die de maatschappij (schoolnabij) biedt.

“Richting geven aan eigen ontwikkeling; ontwikkeling van hoofd, hart en handen”.

Op onze school…

  • Heerst een professionele cultuur
  • Hebben we oog voor het individuele kind
  • Zien we ouders als educatief partner
  • Vinden we een veilig klimaat een voorwaarde om tot leren te komen
  • Zijn wij lerend en in ontwikkeling

Wij maken u graag wegwijs op de school of maken kennis tijdens een gesprek.

Ik wil kennis maken