Hierom kies je voor De Wegwijzer

Richting geven aan eigen ontwikkeling

Veilige leeromgeving

Samen met leerlingen en ouders werken wij aan een veilige leeromgeving waarbij kinderen aandacht en respect voor elkaar hebben. De christelijke identiteit staat daarbij centraal.

Sociaal emotionele ontwikkeling

De waarden die wij op onze school hanteren zijn de waarden uit de methode: ‘Goed gedrag’. Deze methode zetten wij naast de methode: ‘Kwink’ in voor het sociaal emotioneel leren. Met alle groepen van de school hebben wij samen de belangrijkste regels opgesteld aan de hand van waarden. De volgende waarden staan centraal: Respect, veiligheid en verantwoordelijkheid.

Onderwijs op maat

Wij bieden de kinderen onderwijs op verschillende niveaus aan, op het gebied van rekenen, taal, spelling en lezen.

Kleinschalig en een fijne sfeer

Kleinschalige school, fijne sfeer, betrokken en deskundige teamleden die met en van elkaar leren! Het kleuterplein is gelegen aan de achterzijde van de school en biedt de jongste kinderen een afgeschermde, veilige speelomgeving.

Neem een kijkje op onze school...

Onze missie & visie

Lees meer

Veilig leren met aandacht

Lees meer

Wie zijn wij

Lees meer

Neem een kijkje in het dagelijks leven op onze school. We helpen elkaar en hebben respect voor de ander!

Alle aandacht voor de toekomst van jouw kind

Op een veilige, prettige plek!

De Wegwijzer is een christelijke basisschool met een heldere visie. We willen onze kinderen ‘de weg wijzen‘. Dat doen we vanuit christelijke normen en waarden en op basis van de Bijbel. We stemmen de lesstof zoveel mogelijk af op de ontwikkelingsmogelijkheden, capaciteiten en interesses van het individuele kind. Differentiatie van de leerstof is dan ook een belangrijk speerpunt. Uw kind krijgt les op het eigen niveau, op het gebied van rekenen, lezen en spelling. Kinderen die moeite hebben met bepaalde vakken, geven we extra aandacht. Evenals kinderen die juist meer uitdaging nodig hebben.

Wij maken u graag wegwijs op de school of maken kennis tijdens een gesprek.

Ik wil kennis maken