Neem een kijkje op onze school...

Hierom kies je voor De Wegwijzer

Richting geven aan eigen ontwikkeling

Veilige leeromgeving

Samen met leerlingen en ouders werken wij vanuit onze christelijke identiteit aan een veilige leeromgeving. Door steeds samen te werken in de driehoek ouders-kind-school, zorgen wij samen zoveel mogelijk voor een veilige leeromgeving.

Kanjerschool

Op onze school werken wij methode: ‘Kanjertraining’ voor het sociaal emotioneel leren. De Kanjertraining gaat uit van vertrouwen in elkaar en verantwoordelijkheid van het kind om positief gedrag te laten zien. Kernwaarden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust, wederzijds respect, sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid.

Onderwijs op maat

Ieder kind is anders en ook uw kind vraagt om maatwerk. Daarom proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij de ontwikkelbehoefte van uw kind: onderwijs op maat.

Kleinschalig en een fijne sfeer

Kleinschalige school, fijne sfeer, betrokken en deskundige teamleden die met en van elkaar leren! Het kleuterplein is gelegen aan de achterzijde van de school en biedt de jongste kinderen een afgeschermde, veilige speelomgeving.

Onze missie & visie

Lees meer

Wie zijn wij

Lees meer

Uitgelicht: De expeditiegroep

Lees meer

Alle aandacht voor de toekomst van jouw kind

Op een veilige, prettige plek!

De Wegwijzer is een christelijke basisschool met een heldere visie. We willen onze kinderen ‘de weg wijzen‘. Dat doen we vanuit christelijke normen en waarden en op basis van de Bijbel. We stemmen de lesstof zoveel mogelijk af op de ontwikkelingsmogelijkheden, capaciteiten en interesses van het individuele kind. Differentiatie van de leerstof is dan ook een belangrijk speerpunt. Uw kind krijgt les op het eigen niveau, op het gebied van rekenen, lezen en spelling. Kinderen die moeite hebben met bepaalde vakken, geven we extra aandacht. Evenals kinderen die juist meer uitdaging nodig hebben.

Wij maken u graag wegwijs op de school of maken kennis tijdens een gesprek.

Ik wil kennis maken