Absent melden

Als uw kind, bijvoorbeeld wegens ziekte, niet kan komen, wilt u dan tussen 8.00 uur en 8.30 uur even naar school bellen (0341 – 416780)?

U kunt ook gebruik maken van de absent-functionaliteit in de Parro-app.