Het team

Groepsverdeling voor het cursusjaar 2023-2024

Groep 1-2      juf Margriet en juf Anne
Groep 3         juf Geralda en juf Belien
Groep 4        juf Daniek en juf Jolanda
Groep 5        juf Josephine en juf Jolanda
Groep 6        meester Marthijs en juf Yvonne
Groep 7        juf Susan en juf Karin
Groep 8        meester Bart en juf Karin

 

Directeur: Liesbeth Wonink

Interne Begeleiding en gedragspecialist: Ingrid van Westendorp

Onderwijsassistenten: Juf Sharon, juf Anja, juf Rita

Rekencoördinator: Karin van der Valk

Taalcoördinator: Jolanda van Putten

Coördinator Expeditiegroep: Belien Bleijenberg

ICT-coördinator: Marthijs de Lange

Intern Contactpersoon (vertrouwenspersoon): Belien Bleijenberg

Anti-pestcoördinator:  Josephine Hoff

Externe vertrouwenspersonen:
Mw. J. Crielaard.
E-mail: jcrielaard@centraalnederland.nl
Telefoon: 06-33141356
Mw. H. Nieuwenhuis-van de Kieft
E-mail: hnieuwenhuis@centraalnederland.nl
Telefoon: 06-10043132

Algemeen telefoonnummer Centraal Nederland: 085-830330

Over De Wegwijzer

Gelegen in de wijk Slingerbos!

De Wegwijzer is een kleinschalige, sfeervolle Christelijke school in de wijk Slingerbos in Harderwijk.
De school is midden in de wijk gesitueerd en het schoolplein maakt door haar open karakter deel uit van de wijk. Aan de achterzijde van het schoolgebouw is een prachtig, geborgen kleuterplein te vinden.

Wij willen de kinderen richting geven. Dat doen we vanuit christelijke normen en waarden en op basis van de Bijbel. We stemmen de lesstof zoveel mogelijk af op de ontwikkelingsmogelijkheden, capaciteiten en interesses van het individuele kind. Differentiatie van de leerstof is dan ook een belangrijk speerpunt. Uw kind krijgt les op het eigen niveau, op het gebied van rekenen, lezen en spelling. Kinderen die moeite hebben met bepaalde vakken, geven we extra aandacht. Voor kinderen die meer uitdaging aankunnen is er de Expeditiegroep. 

Wij maken u graag wegwijs op de school of maken kennis tijdens een gesprek.

Ik wil kennis maken