Het team

Groepsverdeling voor het cursusjaar 2022-2023

Groep 1         juf Jannet en juf Belien
Groep 2         juf Margriet en juf Deborah
Groep 3         juf Jolanda en juf Geralda
Groep 4        juf Yvonne en juf Josephine
Groep 5        juf Daniek, meester Marthijs en juf Josephine
Groep 6        juf Hanneke en meester Marthijs
Groep 7        juf Deborah en juf Karin
Groep 8        meester Bart en meester Job

 

Directeur: Liesbeth Wonink

Interne Begeleiding en gedragspecialist: Ingrid van Westendorp

Rekencoördinator: Karin van de Valk

Taalcoördinator: Jolanda van Putten

ICT-coördinator: Marthijs de Lange

Intern Contactpersoon (vertrouwenspersoon): Belien Bleijenberg

Onderwijsassistenten: Juf Anita, meester Job en juf Rita

Over De Wegwijzer

Gelegen in de wijk Slingerbos!

De Wegwijzer is een kleinschalige, sfeervolle Christelijke school in de wijk Slingerbos in Harderwijk.
De school is midden in de wijk gesitueerd en het schoolplein maakt door haar open karakter deel uit van de wijk. Aan de achterzijde van het schoolgebouw is een prachtig, geborgen kleuterplein te vinden.

Wij willen de kinderen richting geven. Dat doen we vanuit christelijke normen en waarden en op basis van de Bijbel. We stemmen de lesstof zoveel mogelijk af op de ontwikkelingsmogelijkheden, capaciteiten en interesses van het individuele kind. Differentiatie van de leerstof is dan ook een belangrijk speerpunt. Uw kind krijgt les op het eigen niveau, op het gebied van rekenen, lezen en spelling. Kinderen die moeite hebben met bepaalde vakken, geven we extra aandacht. Voor kinderen die meer uitdaging aankunnen is er de Expeditiegroep. 

Wij maken u graag wegwijs op de school of maken kennis tijdens een gesprek.

Ik wil kennis maken