Wij vinden het belangrijk dat kinderen kunnen meepraten over onderwerpen die hen zelf aangaan. Daarom hebben we een leerlingenraad. Deze bestaat uit leerlingen van de groepen 4 tot en met 8. Zij worden gekozen door hun medeleerlingen. Elke groep kiest twee leerlingen uit die deze groep vertegenwoordigt. Aan het begin van elk schooljaar kiezen de leerlingen een nieuwe leerlingenraad. Door het jaar heen zijn er meerdere vergaderingen van deze leerlingen samen met de directeur. De leerlingenraad controleert regelmatig of er vragen zijn vanuit de leerlingen en maakt deze dan bespreekbaar.