U bevindt zich hier: Ouders » Ouderraad

De ouderraad van de Wegwijzer

Activiteiten

Op de Wegwijzer is er een ouderraad actief. De ouderraad assisteert bij en coördineert tal van binnen- en buitenschoolse activiteiten. Zo werken de leden van de ouderraad mee aan de organisatie van het Sinterklaasfeest en het Kerstfeest, de sportdagen en sporttoernooien, het kleuterfeest en de schoolreis. Maar ook bij de ochtend- en avondvierdaagse is de ouderraad betrokken. De ouders uit de ouderraad zorgen er dan voor dat er halverwege het parcours limonade, koffie, thee en iets gezonds genuttigd kan worden. Op inloopavonden en bij 10 minutengesprekken verzorgen we de koffie, zodat de leerkrachten alle tijd hebben om met de ouders van leerlingen te praten. Kortom we zijn een actieve club die ondersteunt en probeert het jaar voor ouders, leerkrachten en leerlingen zo leuk mogelijk te maken. Dit klinkt misschien als ontzettend veel werk, maar we zijn met en leuke groep ouders, dus dat maakt dat het zeer goed te doen is.

Vergaderingen

We komen zes keer per jaar bij elkaar. We bespreken dan wat voor activiteiten gepland staan voor de komende periode, wat daarvoor nodig is en wie er aan meewerkt. Ook evalueren we de activiteiten van de afgelopen periode en kijken we of we tevreden zijn of dat er zaken voor verbetering vatbaar zijn en hoe we daar aan bij kunnen dragen. Tijdens de vergaderingen worden we als ouderraad op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen op de school, lesmaterialen, verbouwingen, leerkracht aangelegenheden en wat er verder maar ter tafel komt. Als ouderraad geven we verder gevraagd en ongevraagd adviezen. Nieuwe leden voor de ouderraad worden geworven via een oproep in de nieuwsbrief van de school. De directeur van de school is adviserend lid.

Hulp en interesse

Voor sommige activiteiten kunnen we wel wat hulp gebruiken. Afgelopen jaar hoorden verschillende OR leden regelmatig van ouders die ook wel hadden willen helpen. Indien u zin heeft om soms wat te helpen, kunt u zich opgeven. Handig voor ons om te weten. U kunt ons aanspreken (zie ‘Samenstelling ouderraad om ons te vinden) of u kunt mailen naar ouderraadwegwijzer@stichtingvco.nl

Ouderbijdrage

Jaarlijks wordt van de ouders een bijdrage gevraagd voor het bekostigen van diverse activiteiten en festiviteiten. Zo worden de sportdagen, de Kerstviering, Sinterklaas, kosten voor ouderavonden en niet door het rijk vergoede materialen hieruit bekostigd. We gaan als ouderraad zeer zorgvuldig om met de ouderbijdrage, waardoor we heel veel kunnen bewerkstelligen met weinig. Mensen met ‘connecties’ zijn dan ook welkom om zich te melden. Wie weet kunnen we daar nog gebruik van maken.

De ouderbijdrage is vastgesteld op:

€ 25,- 1ste kind op school

€ 15,- 2de kind op school

€ 5,-  3de kind op school

 

U krijgt in het begin van het jaar een verzoek om dit bedrag over te maken op:

Girorekening NL95 RABO 0303 4783 65 t.n.v. Ouderraad CBS De Wegwijzer te Harderwijk.