U bevindt zich hier: Ouders » Leerplicht & Verlof

Leerplicht en verlof

In de Leerplichtwet 1969 staat dat leerlingen de school moeten bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Uw kind mag dus nooit zomaar van school wegblijven. Er zijn echter uitzonderingen op deze regel mogelijk.

Voor nadere informatie m.b.t. deze uitzonderingen en de daarbijbehorende regelgeving, kunt u de volgende website raadplegen: https://sociaal.meerinzicht.nl

Voor de aanvraag van verlof kunt u onderstaand aanvraagformulier downloaden, invullen en indienen bij Liesbeth Wonink (directeur). U krijgt dan snel bericht of de aanvraag wel of niet gehonoreerd wordt.

Aanvraagformulier Verlof