U bevindt zich hier: Nieuws » Actueel nieuws

Staking 30 mei

vrijdag 18 mei 2018 - 14:00:23 RSS

Datum: 18 mei 2018

Aan: Ouders/verzorgers van de VCO-leerlingen

Van: Freek ten Klooster, bestuurder

Betreft: Staking 30 mei

Beste ouders/verzorgers,

De onderwijsvakbonden vormen samen met de PO-Raad (de werkgeversorganisatie in het basisonderwijs) en POinactie (40.000 actievoerende leraren) het zogenaamde PO-Front.

In de achterliggende periode heeft het PO-Front tweemaal een collectieve stakingsdag uitgeroepen.

Met als doel het kabinet ervan te overtuigen dat er fors geïnvesteerd moet worden in het verlagen van werkdruk en het verhogen van salarissen om zo het vak aantrekkelijk(er) te maken voor nieuwe leraren ter bestrijding van het enorme (nu al voelbare) lerarentekort.

Minister Slob (OCW) heeft sinds zijn aantreden zeker begrip getoond voor de strijd die het PO-Front voert omdat de kwaliteit van het onderwijs hem zeer aan het hart gaat, maar zegt niet meer geld te kunnen vrijmaken dan de inmiddels toegezegde extra middelen (450 miljoen voor werkdrukverlaging en 270 voor salarissen).

Het PO-Front heeft verklaard blij te zijn met deze middelen, maar waarschuwt dat het nog lang niet voldoende is om het tij te keren. Om dit kracht bij te zetten, wordt een estafettestaking georganiseerd. Iedere maand wordt een staking uitgeroepen in een bepaalde regio.

Woensdag 30 mei is onze regio Gelderland/Overijssel aan de beurt.

Conform de wet- en regelgeving omtrent het stakingsrecht, gaan de onderwijsvakbonden deze staking uitroepen tot een collectieve staking. Dat betekent dat alle leraren het individuele recht hebben aan de staking deel te nemen. Werkgevers hebben het stakingsrecht te accepteren en mogen geen belemmeringen opwerpen. Dat is precies wat ik als bestuurder van Stichting VCO doe.

Als bestuurder ben ik gehouden aan wet- en regelgeving met betrekking tot het stakingsrecht en de (organisatorische) gevolgen die dit heeft voor de scholen. Het is mij op dit moment nog niet precies helder hoeveel leraren van VCO gaan deelnemen aan de staking. Waar een aantal scholen al hebben besloten de deuren te (moeten) sluiten, hebben ook een aantal scholen besloten dit niet te doen. Sommige scholen hebben nog geen besluit kunnen nemen.

Iedere schooldirectie heeft het mandaat een autonome keuze te maken ten aanzien van het openblijven of sluiten van de school en zal u zo tijdig mogelijk informeren over aard en gevolgen van de staking op uw school en wat dit voor u en de kinderen betekent.

Met vriendelijke groet,

Freek ten Klooster

Voorzitter College van Bestuur

 

NB: Inmiddels heeft u van De Wegwijzer bericht ontvangen dat daar de schooldeuren open blijven en er niet wordt gestaakt.