U bevindt zich hier: Groepen » 2017 - 2018 » Groep 1

Juni-juli

Nog vijf weken en dan hebben wij grote vakantie. In die vijf weken krijgen wij het nog druk!

Informatie thema:

Het laatste thema van dit jaar is: “Zomer”. Wij gaan op de gang een ijscokraam maken en in de klas een camping.

Heb u thuis materiaal wat we in deze twee hoeken kunnen gebruiken, dan is dat van harte welkom.

Ik denk bijvoorbeeld aan een klein tentje of een oude slaapzak en voor de ijscokraam  ijsvormpjes of een ijslepel.

Taalontwikkeling:

Het prentenboek: ”Het zwarte konijn” gaan wij bekijken. Eerst gaan wij bedenken wie er mee spelen in het verhaal. Daarna gaan wij opzoeken waar het verhaal zich afspeelt. En als laatste gaan wij er achter komen wat het probleem in het verhaal is en hoe het opgelost wordt. Bij alle woorden die wij gevonden hebben zoeken wij plaatjes. Wij noemen dit mindmappen.  De kinderen leren  veel nieuwe woorden en moeten kritisch luisteren naar het verhaal. De nieuwe letter is de “Z” van zomer.

 Ook spelen wij met woordkaarten. De kinderen leren ongeveer vijftig woorden over de zomer. Met de woordkaarten kunnen wij allerlei spelletjes doen.

 Er liggen bijvoorbeeld vijf kaarten op de grond. Een plaatje van zonnebloemen, van ijsjes eten, van de wesp, van het zwembad en van sandalen. Alle kaarten worden van de grond gehaald. Nu moeten de kinderen opnoemen welke woordkaarten er op de grond lagen.

Rekenactiviteiten:

In de cijfermuur komt het cijfer 10. Wij hebben dit schooljaar de cijfers  1 t/m 10 behandeld. Het zou fijn zijn als u kind deze cijfers nu kent en ook kan benoemen.

Wij gaan 16 vierkantjes vouwen van een vouwblaadje en maken hier een bikini of een zwembroek van. Wij gaan vijf plaatjes in de juiste volgorde leggen en hoeveelheden na leggen. In de ijscoupe met het cijfer 6, moet je zes ijsbolletjes plakken.

Bijbelverhalen:

Wij gaan verder moet de verhalen van Mozes.

Activiteiten:

22 juni: Kleuterfeest

25 juni: Verjaardag van de juf

In de één na laatste week voor de vakantie krijgt u materiaal mee om thuis schoon te maken.

Laatste week: schoon maken van de lokalen.

U krijgt nog meer informatie over deze activiteiten via de mail.

Uitjes:

Wij hopen als het mooi weer wordt, nog een paar keer naar De oude eik te gaan of naar het bos.

Ik hoop dat wij nog vijf fijne, gezellige weken mogen krijgen!

Mei

Beste ouders,

Vanaf maandag 14 mei t/m vrijdag 8 juni zijn we bezig met het thema “ziekenhuis”. De huishoek wordt een ziekenhuis en in de gang maken we een apotheek. Hebt u thuis materiaal dat we kunnen gebruiken rond dit thema, dan is dat zeer welkom. Bijvoorbeeld oude medicijndoosjes, doktersspullen, dokterskleren enz.

Uitje:

Donderdagochtend 24 mei om 10.30 uur gaan we met elkaar naar het ziekenhuis lopen. We willen dan in de hal van het ziekenhuis beterschapskaarten uitdelen aan patiënten die daar aanwezig zijn. Wij gaan in groepjes van vier kinderen van alles opzoeken in het ziekenhuis. Bijvoorbeeld : een brandcard, een verpleegster, een dokter, de apotheek en misschien kunnen we de gipskamer vinden. Vindt u het leuk om mee te lopen, dan mag u zich opgeven bij mij.

Bezoek:

De moeder van Joas uit onze groep is verpleegkundige. Zij komt een keer bij ons in de klas om van alles te vertellen over haar werk. De moeder van Lyva komt een keer met haar baby in de klas en kan ons van alles laten zien wat er bij de baby hoort.

Taalactiviteiten:

Het prentenboek: ”Naar het ziekenhuis” staat centraal. Wij gaan een mindmap maken van dit boek. Er komen drie vragen aan de beurt: “Over wie gaat dit boek?” “ Waar speelt het zich af?” en “ is er een probleem en hoe lossen ze dat op?”. Wij gebruiken hier woordkaarten bij, zodat de kinderen veel nieuwe woorden leren. Deze periode staat de letter “d” van dokter centraal.

Rekenactiviteiten:

Het nieuwe cijfer dat we leren is het cijfer “9”. In de dokterstas tekenen we negen dokterspulletjes. Wij gaan drie tabellen maken. In de eerste tabel plakken we lichaamsdelen waar we er 1 van hebben, bijvoorbeeld je neus. In de tweede tabel plakken we lichaamsdelen waar we er 2 van hebben, bijvoorbeeld je ogen. In de laatste tabel plakken we lichaamsdelen waar we er 10 van hebben, bijvoorbeeld je vingers . In het werkboekje gaan we hoeveelheden naleggen en in een gekleurde matrix tekenen we de juiste pillen.

De bijbelverhalen:

De bijbelverhalen gaan eerst over het pinksterfeest en daarna over Mozes. Elke week vertellen we twee verhalen uit de bijbel en we leren er een liedje bij. Natuurlijk leren we in deze periode ook gewone liedjes over het thema ziek zijn.

De moestuintjes:

Alle kleuters hebben één of meer plantjes mee naar huis gekregen. Het zou fijn zijn als de kinderen na de vakantie de plantjes weer mee naar school willen nemen. De vader en moeder van Lenny gaan ons helpen om de plantjes te planten in de volkstuin vlakbij de houten speeltuin.

We hopen op gezellige en leerzame weken.

April

Na de paasdagen beginnen wij met het nieuwe thema: “Het Koninklijk Huis”. Tot de meivakantie staat dit thema centraal.

Taalactiviteiten:

Wij praten met elkaar over het Koninklijk Huis en leren nieuwe woorden rond dit thema. De nieuwe letter is de: “a “ van Alexander, maar natuurlijk zijn er  nog van veel meer woorden met deze letter. De kinderen mogen weer van alles meenemen wat begint met deze letter. Wij zijn bezig met het oefenen van” het aantal woordstukjes in één woord”. Bijvoorbeeld: “kasteel” is twee stukjes  en Maxima  is drie stukjes. Ook oefenen wij met klanken in het midden van woorden. Waar hoor je de letter “oo”? Welk woord hoort er niet bij? “Boom, tak, roos”? Natuurlijk lezen wij ook veel prentenboeken met elkaar.

Rekenactiviteiten:

Het nieuwe cijfer dat wij gaan leren is de acht. De cijfersymbolen één t/m acht moeten de kinderen beheersen. Wij gaan flitsen met de vingers. Ik doe vier vingers omhoog en de kinderen moeten in één keer het aantal roepen, zonder te tellen. Of ik zeg een cijfer en de kinderen doen evenveel vingers omhoog. Het liedje :”Tien kleine visjes die zwommen in de zee” komt in deze periode ook aan de orde. Eerst zijn er tien visjes, maar steeds gaat er één weg. ( terug tellen) .

Bijbelverhalen:

De paasverhalen hebben wij gehoord en nu worden de volgende verhalen verteld:

De twee vrienden uit Emmaüs

De discipelen geloven het ook!

De discipelen gaan weer vissen

De Here Jezus gaat naar de hemel

Ook worden er nog een paar verhalen verteld over het leven van Jezus voordat Hij gekruisigd werd.

Overige informatie :

Dinsdag  10 april komt de schoolfotograaf en vrijdag 20 april vieren wij met elkaar de verjaardag van Koning Willem Alexander. Over dit feest krijgt u nog extra  informatie.

Ik wens u fijne Paasdagen!

Maart

Informatie thema lente en Pasen

Na de voorjaarsvakantie willen wij vol nieuwe energie met een nieuw thema starten. De komende vier weken zijn wij bezig met de thema’s  lente en Pasen.

Taalactiviteiten :

In de kring praten wij over verschillende soorten bloemen die in de lente groeien en bloeien. Hoe heten deze kleurrijke bloemen? Komen deze bloemen uit bollen of uit zaadjes? Wij bekijken zaadjes en bollen en gaan in de klas zaadjes zaaien. In de lente gebeurt nog meer! Er worden jonge dieren geboren.  Deze dieren heten allemaal weer anders dan het moederdier. Wij leren de namen van de jonge dieren en lezen prentenboeken  voor over de lente. Bij dit nieuwe  thema hoort de letter “ l “ van lente. De kinderen mogen thuis op zoek gaan naar voorwerpen die met deze letter beginnen.

Rekenactiviteiten :

De 7 is het nieuwe cijfer in de cijfermuur. De kinderen mogen 7 dezelfde voorwerpen meenemen naar school voor in de cijfermuur. Wij gaan weer proberen om een vlieger te vouwen, hier maken wij deze keer een bloem van. De cijfersymbolen 1 t/m 6 gaan wij benoemen en hier moeten de kinderen evenveel bloemblaadjes bij plakken.  Van cirkels en halve cirkels moeten de kleuters proberen om precies dezelfde haan na te maken.

Uitje:

In de tuinen rondom de school groeien en bloeien ook prachtige bloemen. Wij gaan ze opzoeken!

Tuinwinkel:

In de huishoek gaan wij een bloemenwinkel maken. Hiervoor kunnen wij nog spullen gebruiken, zoals kunstbloemen, bloembollen, zaadjes en bloempotten.

Bijbelverhalen :

De verhalen over de lijdenstijd van Jezus worden verteld.

Afwezigheid:

Donderdag 8 maart ben ik afwezig i.v.m. een blaasonderzoek in het ziekenhuis. Vrijdag hoop ik er weer te zijn. Er wordt voor een invaller gezorgd.

Gezelschapsspelletjes :

Vrijdag 23 februari mogen de kinderen gezelschapsspelletjes mee naar school nemen.  De kinderen van een hogere groep gaan met ons spelletjes doen.

Wij hopen op een mooi voorjaar, waarin wij kunnen genieten van de prachtige natuur

Februari 

Themabrief

Informatie thema 

Themabrief verkeer
Tot de voorjaarsvakantie werken we over het thema  “het verkeer”.  Wij gaan met elkaar een stad nabouwen. Dit doen wij met behulp van constructiemateriaal , kosteloos materiaal en met materiaal waar de kinderen zelf mee komen. Wij bedenken met elkaar wat er allemaal te zien is in de stad en proberen dit na te maken.

Taalontwikkeling

Bij de bibliotheek heb ik prentenboeken gehaald over verkeer. Wij oefenen met het in goede volgorde  terug  vertellen van verhalen uit de prentenboeken. In de boeken staan veel nieuwe woorden rond dit thema. Wij leren de letter “V” van verkeer of van vervoermiddelen. Wij verzinnen woorden die met deze letter beginnen. Ook van thuis mogen voorwerpen mee worden genomen die met de “V” beginnen.

Rekenactiviteiten

Het nieuwe cijfer in de cijfermuur is de “6”.  De kinderen mogen thuis zelf zes dezelfde voorwerpen opzoeken en mee naar school nemen. In het verkeer kun je goed oefenen met rangtelwoorden; Welke auto rijdt vooraan? Welke in het midden? Of waar zie je de één na laatste auto? Ook herhalen wij steeds weer de vormen en de begrippen.

De fietsenmaker

Donderdag 8 februari komt er een fietsenmaker bij ons in de klas om iets te  vertellen over de fiets. Weet u ook iemand die iets wil vertellen of laten zien in onze klas over dit thema, dan hoor ik het graag. 

Bijbelverhalen

Wij luisteren naar de  verhalen over de wonderen die Jezus deed op aarde en de gelijkenissen.

Hebt u thuis nog kleine doosjes of ander materiaal wat wij kunnen gebruiken om onze stad te bouwen dan is dat welkom op school.
Ik hoop dat de kinderen met veel plezier met elkaar aan dit thema zullen werken!

 

Januari

Themabrief

In de klas gaan wij vier weken werken over het thema: ‘winter’. Tijdens het thema staat het verhaal van Kikker in de kou centraal.

Als Kikker op een ochtend in de winter wakker wordt, ligt er buiten sneeuw en het water in de vijver is bevroren. Eend komt aan schaatsen en vraagt of Kikker ook mee gaat schaatsen. Kikker mag de schaatsen van Eend lenen, maar hij valt en heeft het heel koud. Als hij Varkentje tegen komt, zegt Varkentje dat koud weer juist zo fijn is en ook Haas vindt het heerlijk buiten. Maar Kikker bibbert van de kou, want hij heeft geen speklaag of warme vacht. Hij gaat in huis zitten bij de kachel. Maar als na een tijdje het hout op is, moet hij toch naar buiten om hout te zoeken. Hij verdwaalt en valt uitgeput in de sneeuw. Gelukkig vinden zijn vrienden hem. Ze brengen hem naar huis en verwennen hem. Dan vindt Kikker de winter niet meer zo erg naar. Maar op een ochtend schijnt de zon en is de sneeuw eindelijk gesmolten. En dan is Kikker pas weer echt blij.

Taalactiviteiten

In de kring gaan wij naar aanleiding van het bovenstaande prentenboek praten over de ‘winter’. Hoe koud is het als het vriest, wat voor kleren moeten wij dan aan, hoe overleven de dieren in de winter? En hoe komt het dat het ijs en de sneeuw ook kunnen smelten? Verder leren wij de letter ‘w’ en gaan wij samen op zoek naar woorden die beginnen met de letter ‘w’.  In de werklessen leren wij te handelen met begrippen, zoals breed-smal , kort-lang en groot-groter-grootst. Wij gaan in een kikkerboekje werken; werkbladen met voorbereidend rekenen en voorbereidend lezen.

Rekenactiviteiten                                                                                                                                                          

Wij leren het cijfer ‘5”. Wij gaan samen op zoek naar vijf sneeuwballen, vijf sjaals en nog veel meer winterspullen. Zo leren wij spelenderwijs de inhoud van het cijfer aan. Met al deze winterspullen kunnen wij natuurlijk nog veel meer dan tellen. Zo gaan wij de sjaals van lang naar kort seriëren en wintermutsen van groot naar klein ordenen. In de werklessen proberen wij kikker na te bouwen van duplo en stempelen wij de cijfers 1 t/m 5 en plakken daarbij evenveel sneeuwballen.

De kledingwinkel

In de klas gaan wij de huishoek veranderen in een echte winter kledingwinkel. Zo kunnen wij onze geordende sjaals en mutsen echt een plekje geven!  Heeft u nog winterkleding over dat mee naar school mag? Wij gebruiken het graag in onze kledingwinkel (graag voorzien van naam).

De themaweek

Week 4 start de themaweek voor kerk-school en gezin. Zondag 28 januari is de themazondag                                                                                                                                                                                     

Bijbelverhalen

De wonderen en de gelijkenissen van Jezus worden de komende weken verteld in de groep. Wij hopen op vier leerzame winterse weken!

November-December

Weken voor kerst

De weken voor kerst hebben wij veel leuke dingen gedaan zoals:

  • Kerststukjes gemaakt met behulp van de moeder en oma van Vera.
  • De opa van Joas heeft het kerstverhaal verteld en uitgebeeld met behulp van een stal en de kerstfiguren.
  • Ook hebben we gezelschapsspelletjes gedaan samen met de kinderen van groep 7
  • Tot slot hebben wij een kerstkaart gebracht bij het verzorgingstehuis Weideheem en hebben wij daar kerstliederen gezongen. De foto's staan in het fotoalbum

Vandaag hebben we met de hulp van vier moeders pepernoten gebakken. Ze smaken heerlijk! In het fotoalbum staan een paar foto's.

Themabrief: Sinterklaas en Kerst

De komende tijd staan de feestdagen weer voor de deur. Op school willen we natuurlijk ook aandacht besteden aan  Sinterklaas en Kerst.

Sinterklaas

Informatie thema:

Na het weekend gaan wij twee weken werken over Sinterklaas. Het prentenboek: ‘Rikki helpt Sinterklaas’ staat de komende weken centraal. Inhoud van het boek is: “ Binnenkort komt Sinterklaas! Maar voor het zover is gaat Rikki met zijn mama naar de speelgoedwinkel. Daar hoort Rikki dat de Sint een  groot probleem heeft: zijn paard is opeens ziek geworden. Hoe moeten Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten nu alle pakjes op tijd bij de konijnenkinderen krijgen? Misschien heeft Rikki wel een ideetje………..”

Taalontwikkeling:

In de kring bespreken we wat er allemaal rijmt uit de zak van Piet en welke letter Piet eigenlijk vooraan zijn naam heeft staan. De letter ‘p‘ is de nieuwe letter die we gaan leren. De letter  ‘p‘ spreken we uit als ‘puh‘. Natuurlijk hebben wij ook allemaal een eigen letter vooraan in onze naam staan. In de kring bespreken wij welke letter dit is en hoeveel chocoladeletters Sint en Piet moeten kopen van elke letter. We leren ook nieuwe woorden aan die bij het thema horen en wij klappen  deze woorden met elkaar. Hoeveel stukjes heeft elk woord?

Voorbereidend rekenen:

In de kring gaan we genieten van pepernoten. Maar wij gaan ze ook tellen en het juiste cijferkaartje bij het aantal pepernoten leggen. Ook zijn we druk met tegenstellingen. Hebben de kinderen thuis een tegenstelling gevonden, dan mogen ze die mee naar school nemen. Ook leren wij het cijfer ‘ 3 ‘  aan en gaan we op zoek naar waar we dit cijfer kunnen vinden. Heeft uw kind thuis een cijfer of letter gevonden dat wij op school hebben geleerd, dan mag u er een foto van maken en naar mij toe mailen, zodat wij het met elkaar op het digibord kunnen bekijken. Natuurlijk hangt er in de klas een aftel kalender. Hierop kunnen we aflezen wanneer Sinterklaas bij ons op school komt.

Spelen en werken:

Tijdens de werklessen vouwen we van een vierkant een driehoek en daarna een vlieger. De vliegers worden de kraag van zwarte Piet. Wij maken de stoomboot van Clics (constructie materiaal) en we gaan pepernoten bakken. Vindt u het leuk om ons te helpen met het bakken van pepernoten, dan kunt u zich opgeven bij mij. Op vrijdagmorgen 24 november om  9.15 uur willen we met de kinderen gaan bakken. In kleine groepjes van ongeveer vier kinderen. Ik zorg voor de ingrediënten. Het zou fijn zijn als u zelf een bakplaat mee wilt nemen, zodat u thuis de pepernoten af kan bakken. Wij hebben op school helaas geen grote oven.

Uitje:

Vrijdag  1 december hebben we een uitje naar het Pietenhuis in Harderwijk.

Schoen zetten:

Maandag 27 november mogen we op school onze schoen zetten. Wilt u voor deze datum een schoen of laars met de naam van uw kind mee naar school nemen?

Natuurlijk gaan wij ook Sinterklaasliedjes oefenen, zodat wij uit volle borst kunnen zingen wanneer de Sint en zijn Pieten op dinsdag 5 december bij ons in de klas komen.

Kerst

Na het Sinterklaasfeest gaan we beginnen met het thema Kerst. We maken de klas gezellig met kerstversiering en geknutselde bomen, sterren en stalletjes.

Taalontwikkeling :

Wij werken rondom het prentenboek : “ Jezus is geboren “. In dit boek hoort Maria van de engel Gabriël dat ze een bijzonder kindje zal krijgen. Dit kind zal de redder zijn die God heeft beloofd. Dan moeten Jozef en Maria op reis naar de stad Bethlehem. Daar wordt het kindje Jezus geboren. Buiten passen de herders op de schapen. Maar dan opeens verschijnen er engelen. Zij vertellen dat de redder is geboren.

Wij maken met elkaar een woordweb over Kerstmis, wat hoort er allemaal bij kerst? We leren zinnen na te zeggen en tellen hoeveel woorden er in een zin staan. De nieuwe letter is de ‘ k ‘. De letter ‘k’ spreken wij uit als ‘ kuh’.  Wij luisteren naar kerstwoorden en proberen de eerste letter te benoemen, gaat dit goed dan proberen we ook de laatste letter te benoemen.

Voorbereidend rekenen:

Het nieuwe cijfer is de ‘ 4 ‘. We oefenen met synchroon tellen tot tien (een hoeveelheid voorwerpen wordt 'aanwijzend' geteld. Nu moeten de telnamen gelijktijdig (synchroon) met het één voor één aanwijzen van de voorwerpen opgenoemd worden). Ook worden de tegenstellingen, de vormen en de kleuren steeds weer herhaald.

Bijbelverhalen:

De verhalen van Jozef in Egypte en de verhalen van Jozef en Maria en het kindje Jezus worden verteld.

Op vrijdagmorgen 22 december mogen de kinderen gezelschapsspelletjes mee naar school nemen. De kinderen van groep acht gaan dan spelletjes met ons spelen.

Wij hopen op gezellige, leerzame en feestelijke weken!

Oktober-November

Cijfers en letters zoeken

Donderdagmiddag 26 oktober hebben we met de kinderen de cijfers en letters die we geleerd hebben buiten opgezocht. Dat zijn de cijfers 1,2 en de letters g,h en s. In het fotoalbum kunt u zien wat we gevonden hebben. Aan het eind hebben we nog even fijn in de speeltuin gespeeld.

Themabrief: Herfst

Na de herfstvakantie gaan wij werken over het thema: ”Herfst”. En het prentenboek: “ De eekhoorn die slim wilde zijn” staat dit thema centraal.

Het is herfst en de eekhoorn zoekt voedsel bij elkaar voor de lange winter. Als het koud begint te worden, kan geen van de andere dieren iets te eten vinden. De eekhoorn heeft alle bomen en struiken leeg geplukt. En wat erger is: hij wil zijn buit met niemand delen! Als de eekhoorn op een winterdag rammelt van de honger, gaat hij naar zijn geheime holletje om iets te eten, maar hij weet niet dat hem een onaangename verassing staat te wachten…….

Taalactiviteiten:

In de kring bespreken we wat er allemaal te zien is in de herfst en welke dieren en woorden daarbij horen. Zo gaan wij memory spelen met echte herfstvruchten, bekijken we praatplaten over de herfst en maken we een thematafel met spullen die bij de herfst horen. De nieuwe letter die we leren is de  “h” van herfst. Natuurlijk mogen er spulletjes meegenomen worden die met deze letter begint. We gaan materiaal bij elkaar zoeken dat rijmt, een rijmkast.

Rekenactiviteiten:

Tijdens dit thema leren wij het cijfer: “2”aan  en zoeken wij samen in de klas naar deze hoeveelheden. Misschien ziet uw kind thuis of onderweg ook wel het cijfer “ 2” terug komen. Alles wat met dit cijfer te maken heeft , mag worden meegenomen voor de cijfermuur. In de kring zijn we bezig met  begrippen: kort en lang, klein en groot, meer en minder, het tellen 1 t/m 6 en het groepjes maken van twee en drie. Voor de kinderen die extra uitdaging willen gaan we kralenplankvoorbeelden na leggen en mozaïeken maken.

Spelen en werken:

In de spel en werklessen verven wij met onze vingers gekleurde blaadjes aan de bomen, knippen wij stroken van lang naar kort voor onze eigen egel. Maken wij een paddenstoel met veel en weinig stippen en vouwen wij een paraplu voor het door ons getekende poppetje. Ook maken we een rups van bladeren.  Het zou fijn zijn als uw kind herfstbladeren mee naar school mag nemen.

Uitstapje/stagiaire

Natuurlijk hoort er bij de herfst een uitstapje . Wij gaan met elkaar herfstmateriaal zoeken rond de school. Juf Jolienna komt ons daar bij helpen. Ze komt twee weken bij ons in de klas stage lopen. Zij volgt een opleiding op Landstede.

Bijbelverhalen:

De bijbelverhalen gaan over Jakob en Esau, Jakob bedriegt zijn vader, Jakob vlucht naar oom Laban, Jakob komt weer terug, Jozef en zijn broers, Jozef gaat als slaaf naar Egypte, Jozef in de gevangenis en Farao heeft een droom.

Wij hopen op een fijn en leerzaam thema!

September- oktober

Themabrief

De eerste drie weken zitten er bijna op. Voor de kinderen best even wennen. Veel dingen zijn nieuw en vooral de regels en de afspraken die ze moeten onthouden, is best intensief. Maar het is een gezellige groep.

Informatie tot de herfstvakantie:

In week 37  gaan we bezig met het materiaal dat bij ons in de kast staat. Zoals de puzzels, taalspelletjes, materiaal voor de motoriek en de rekenspelletjes. In week 38 t/m 40 sluiten we aan bij de Christelijke Kinderboekenmaand met als thema ‘Bibbers in je buik’. Dit thema heeft raakvlakken met het thema van de algemene Kinderboekenweek ‘Griezelen’.es.  We gebruiken hierbij het prentenboek van de Gruffalo: Het boek gaat over een kleine muis die door het bos loopt. Hij komt allemaal dieren tegen die wel een muizenhapje lusten. Kleine muis schept vreselijk op en zegt dat hij een afspraak heeft met de Gruffalo: die heeft slagtanden, vlijmscherpe klauwen, knarsende kaken die alles kauwen, eeltige knieën, platte voeten, een gifgroene wrat op zijn neus, oranje ogen, een zwarte tong, paarse stekels van staart tot aan zijn kop…..totdat……..kleine muis ineens oog in oog staat met de Gruffalo! De Gruffalo lust wel een hapje muis. Kleine muis beweert echter dat hij het gevaarlijkste dier van het woud is. Dat wil de Gruffalo natuurlijk niet geloven. Hij loopt met kleine muis mee en alle dieren gaan er heel snel vandoor. De Gruffalo schrikt ervan en gaat er ook vandoor. Zo is kleine muis iedereen te slim af!

Taalactiviteiten:

Het prentenboek wordt voorgelezen en uitgespeeld. We gaan praten over emoties; ben je wel eens blij, boos, bang of verdrietig? We maken een verteltafel over de Gruffalo, kinderen kunnen het verhaal met kleine poppetjes naspelen. De nieuwe letter wordt de “G” van Gruffalo. Het prentenboek is geschreven op rijm. We gaan zelf rijm woorden bedenken.

Rekenactiviteiten:

We tellen hoeveel dieren muis tegen komt in het bos en leggen die in de juiste volgorde. We vergelijken de voetstappen van de dieren; oefenen met de begrippen: klein-groot, dik-dun, smal-breed en kort-lang. We hebben een lettermuur, maar we hebben ook een cijfermuur. We beginnen deze periode met het cijfer “1”. Welke kleur en welke vorm hebben de dieren.

Bijbelverhaal:

De bijbelverhalen voor deze vijf weken zijn de verhalen van Abraham t/m Jakob.

We willen een Gruffalo masker maken van een papieren zak. Zou uw kind een papieren zak of tas mee naar school mogen nemen? Een zak dat over zijn eigen hoofd past.

Hebt u nog vragen naar aanleiding van deze brief, dan kunt u mij altijd mailen, of even langs komen op school.

Augustus-September

Themabrief

De vakantie is weer voorbij. Ik hoop dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en er weer vol frisse moed tegen aan kan.Informatie thema

De eerste drie weken van dit schooljaar werken wij over het thema  “Dit ben ik”.  Tijdens dit thema gaan we elkaar beter leren kennen. Dit doen we d.m.v. de prentenboeken van kikker en door kennismakingsspelletjes.

Beginnende geletterdheid /uitbreiding van de woordenschat

We leren de letter ‘s’ van school. Wanneer de letter op het bord hangt, dus wanneer de letter aangeboden is, mogen er spullen mee worden genomen die met deze letter beginnen. In de kring besteden we aandacht aan de nieuwe woorden uit de prentenboeken. We verkennen de nieuwe klas en we zijn bezig met de regels voor binnen en buiten.

Beginnende gecijferdheid

Op de door ons geknutselde weekkalender leren we sorteren op kleur en zijn we bezig met tellen.  In de kring gaan we lengtes vergelijken door te kijken wie het grootste of het kleinste is in de klas. Voor de week kalender heeft ieder kind zeven closetrollen nodig en een knijper. Het zou fijn zijn als uw kind deze spullen mee naar school mag nemen.

Spelen en werken

De komende weken mogen wij de nieuwe materialen verkennen door te kiezen uit verschillende kasten en gaan we heerlijk vrij spelen in de hoeken.

Bijbelverhalen

De bijbelverhalen gaan deze weken over:

  • De schepping Adam en Eva zijn ongehoorzaam
  • Kaïn en Abel
  • Noach
  • De toren bouw van Babel
  • Abraham gaat op reis

We hopen op een fijn en leerzaam schooljaar!