U bevindt zich hier: Groepen » 2016 - 2017 » Groep 7 » Huiswerk groep 7

Hier zal het huiswerk van groep 7 vermeld worden!

Spelling 

We gaan beginnen met Taal actief instapweek en Thema 7 verzamelingen. Lijst met woorden over thema 7 verzamelingen gaat mee naar huis en op school wordt er ook flink geoefend met deze woorden. Leerlingen die BLOON-en kunnen aan de slag. BLOON-en kan op school en thuis. Huiswerkbladen van werkwoordspelling maken we dit keer op school. Maandag het huiswerk mee naar huis dan moet het uiterlijk vrijdagmorgen in dezelfde week weer ingeleverd worden. De leerlingen krijgen als huiswerk een stencilboekje mee naar huis over Thema 7 met spelling en taal oefeningen.

Oefenen met werkwoorden en woordenschat op de site van juf Melis.nl

Engels        

We gaan beginnen met unit 5. De verjaardagsposters zijn te bewonderen in de hal van groep 7 op Wegwijzer-West. We zullen ook bezig gaan met het schrijven van een brief in het Engels naar onze kinderen die we door middel van Compassion steunen. Toets unit 5 op vrijdag 9 juni.

Natuur

Op dit moment zijn we begonnen met onze methode leefwereld. Hiernaast maken we gebruik van het blokboek natuur groep 7. We zijn bezig met het stencil over magnetisme en oplossen, smelten en stollen. De toets over dit stencil wordt pas na na de meivakantie meegegeven en afgenomen. We leren deze toets op school.

Spreekbeurten/Boekverslagen/Boekenkring.

Alle onderdelen hierboven genoemd zijn afgerond in groep 7. Heel leuk om te zien hoe alle kinderen er veel werk van gemaakt hebben.

Aardrijkskunde

We gaan beginnen met hoofdstuk 7 Vuur uit de aarde met als topo Italie. De toets van H 7 wordt op 13 juni afgenomen.

Geschiedenis

We gaan beginnen met thema 5 De nieuwe tijd. In de weken van het thema wordt er een verslag gemaakt over het thema op de computer. Iedereen krijgt dit jaar de mogelijkheid een verslag te maken over een zeeheld bv Michiel de Ruyter en over andere belangrijke figuren in onze geschiedenis zoals Maarten Luther, Willem van Oranje. De toets van Thema 5 wordt op donderdag 22 juni afgenomen.

Verkeer

Het verkeersexamen is door iedereen goed gemaakt en succesvol verlopen.