U bevindt zich hier: Groepen » 2015 - 2016 » Groep 3

Hartelijk welkom op de pagina van groep 3!

Klik hier om meer foto's van groep 3 te bekijken.

Juni 2016

Inmiddels zijn we gestart met Kern 11.

In week 23 en 24 worden de Cito leestoetsen weer afgenomen.

Blijf dus allemaal extra goed oefenen!

De komende weken mogen de kinderen een eigen lievelingsboek mee naar school nemen. In de klas vertellen de kinderen hier iets over en mogen een stukje voorlezen op de ‘voorleeskruk’.

Kern 11: vragen, prachtig en appelmoes

In deze kern leert uw kind:

* Woorden met 2 en 3 lettergrepen

In kern 11 wordt verder geoefend met woorden waarvan de eerste lettergreep een open lettergreep is, maar nu beginnen de woorden met een cluster. Het gaat om woorden als: vragen, spelen, schotel, sturen. Ook komen tweelettergrepige woorden voor die eindigen op ‘lijk’, ‘tig, of ‘ing’, zoals moeilijk, prachtig, koning. En er wordt een begin gemaakt met eenvoudige drielettergrepige woorden zoals appelmoes, vuilnisbak en blokkendoos. Het thema van kern 11 is ‘mijn lievelingsboek’. Opzoekboeken, dagboeken, woordenboeken, leesboeken, atlassen, kortom alle boeksoorten kunnen een plek krijgen in deze kern.

Mededelingen groep 3:

* Vrijdag 3 juni: Teamdag leerkrachten, kinderen zijn vrij.

* Maandag 6 juni t/m donderdag 16 juni: Cito toetsen worden afgenomen

* Vrijdag 17 juni: Schoolreisje!

* Maandag 20 juni: 2de rapport

* Maandag 27 juni en donderdag 30 juni: 10 minuten gesprekken

* Vrijdag 1 juli: meester Arnout geeft les

Maart 2016

Kern 8 hebben we met een mooi lees- en letterdiploma kunnen afsluiten: gefeliciteerd groep 3!

Deze maand starten we met Kern 9.

Mededelingen groep 3:

Woensdag 23 maart: Paasviering in de klas

Donderdag 24 maart: Kinderboekenschrijver Jacques Vriens bezoekt onze school!

Vrijdag 25 t/m dinsdag 29 maart: geen lessen i.v.m. paasweekend en studiedag leerkrachten (dinsdag 29 maart)

Woensdag 30 maart : Start Projectweek thema: “beroepen”

Vrijdag 1 april: Verjaardagsfeest meester Arnout en juf Elskelien (geen grapje ;) Uitnodiging volgt nog.

Dinsdag 12 april: Voorstelling “@staartje” locatie: De Wegwijzer

Donderdag 14 april: Kijkavond Projectweek “beroepen”.  Meer informatie volgt.

Vrijdag 22 april: Koningsspelen

Maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei: Meivakantie

 

Januari 2016

Een heel mooi nieuw jaar gewenst!

Hopelijk hebben jullie allemaal een fijne kerstvakantie gehad.

Deze maand:

starten we met Kern 6, worden de CITO toetsen afgenomen, brengen we een bezoek aan de bibliotheek en houden we een themazondag op zondag 31 januari!

Woensdag 13 januari gaan de kinderen van groep 3 een bezoek brengen aan de bibliotheek in Harderwijk.

 

december 2015

Inmiddels zijn wij gestart met Kern 5.

Daarnaast leren we veel nieuwe “feestelijke december woorden” zoals sint, piet, zak, staf en verschillende kerstwoorden (maar die woorden mogen alle ouders tijdens het kerstfeest in onze klas gaan zoeken en lezen!)

Veel kinderen hebben leuke leesboeken van Sinterklaas gekregen en een aantal kinderen hebben zelfs Sinterklaas voorgelezen! Zie de foto’s op onze website.
 

Mededelingen groep 3:

Donderdag 17 december: Kerstviering (zie uitnodiging!)

!!!Belangrijk: Graag uw kind om 18:45 uur ophalen in het lokaal van groep 3 en zelf daarna toezicht houden. Kinderen van groep 3 blijven na 18.45 uur bij hun eigen ouders. In het lokaal van groep 3 kunt u samen met uw kind een woordjes-kerstpuzzel maken. In onze klas zijn geen 3 rondes dus u kunt zelf bepalen wanneer u ons lokaal gaat bezoeken. U kunt er dus ook voor kiezen om eerst met uw kind naar een ander lokaal te gaan en later pas terug te komen.

- Vrijdag 18 december: kinderen nemen een plastic tas mee naar school voor alle kerstwerkjes.

- Woensdag 13 januari gaan de kinderen van groep 3 een bezoek brengen aan de bibliotheek in Harderwijk.

 

Tot donderdag en wij wensen jullie allemaal alvast fijne en gezegende kerstdagen toe en een heel gelukkig en knallend 2016!

Juf Elskelien Wiersma en meester Arnout Smit

 

November 2015

Kern 3 hebben we weer met een mooi diploma af kunnen sluiten. Goed gedaan groep 3! In Kern 4 leren we niet alleen nieuwe woorden en letters maar ontdekken de kinderen ook steeds meer waar lezen toe dient: je kunt genieten van een verhaal, je kunt informatie opzoeken in een boek of een gids en je kunt elkaar op papier een boodschap doorgeven!

Verder zijn we met rekenen de sommen tot 10 veel aan het oefenen, hebben we met klokkijken de hele en halve uren geleerd en tellen/schrijven we van 0 tot 30 en weer terug.

Ook zijn we begonnen met de creamiddagen op de donderdagmiddag. We knutselen, kleien, bouwen, spelen, knippen, scheuren en plakken er flink op los!

Voor Actie Schoenmaatjes hebben we een schoenendoos versierd. Deze mogen thuis gevuld worden en graag voor 18 november weer mee naar school nemen.

 

Hier volgen de mededelingen van groep 3:

-     Woensdag 11 november: Sint Maarten. In groep 3 maken de kinderen geen lampion meer op school.

-     Donderdag 12 november: Herfstsignalering wordt afgenomen door juf Elskelien. Deze dag geeft juf Ivonne (groep 4) les aan groep 3.

-     Dinsdag 17 november, donderdag 19 november en dinsdag 24 november: 10 minutengesprekken groep 3. (uitnodiging volgt)

-     Creatieve middag: kinderen die nog een kijkdoos gaan maken moeten een schoenendoos meenemen.

-    Actie Schoenmaatjes: gevulde schoenendoos graag meegeven

voor woensdag 18 november!!!

-    vrijdag 20 november: meester Arnout geeft les aan groep 3

 

oktober 2015

Vorige week hebben we Kern 2 afgesloten. Alle kinderen hebben een Leesdiploma Kern 2 gekregen: gefeliciteerd!

Deze week is het Kinderboekenweek. De kinderen hebben een eigen leesboek geschreven en naast lezen zijn we ook bezig met tekenen, knutselen, dansen en zingen rond het thema “Raar maar waar”.

Ook hebben er al een aantal moeders voorgelezen en mag vrijdag de voorleeskampioen van groep 6 (Karlijn Bronkhorst) bij ons in de klas komen voorlezen. Allemaal bedankt voor jullie voorleeshulp!

Vrijdagmiddag wordt er weer een Wegwijzer boekenmarkt georganiseerd. Kinderen van de groepen 5 t/m 8 verkopen deze middag op school allemaal kinderboeken. Kinderen van groep 3 (onder begeleiding van een ouder) zijn ook van harte uitgenodigd om boeken te komen kopen. Verdere informatie volgt deze week.

Veel leesplezier allemaal!

 

Mededelingen groep 3:

Woensdag 7 oktober- 18 oktober: Kinderboekenweek! Thema: “Raar maar waar”.  Vrijdagmiddag (13.15-14.30 uur) boekenmarkt op school!
Woensdag 14 oktober: studiedag leerkrachten, alle leerlingen zijn vrij.
Wij hebben nog niet van alle ouders een email adres. Graag deze doorgeven aan juf of meester.

 

Creatieve middagen in oktober en november

Hoera, het kan doorgaan! Bedankt Marieke, Josine, Helma en Froukje voor jullie aanmelding. Helma en Josine gaan een kijkdoos maken met de kinderen. Daarom onderstaande vraag/verzoek aan jullie:

Beste ouders van groep 3,

Eind  van deze maand beginnen we met een aantal crea middagen. Eén van de crea activiteiten is het maken van een kijkdoos. We zouden het erg op prijs stellen als u uw zoon of dochter een schoenendoos (voorzien van naam) en eventueel spulletjes voor in de kijkdoos mee naar school zou willen laten nemen. Dat kan vanaf vandaag al. Zou u ook alvast een gat in de voorkant en de bovenkant van de schoenendoos willen maken?

Een hele leuke herfstvakantie allemaal!

Juf Elskelien Wiersma en meester Arnout Smit

 

september 2015 

Vorige week hebben we Kern 1 afgesloten. Alle kinderen hebben een Leesdiploma Kern 1 gekregen: gefeliciteerd!

Deze week is groep 3 gestart met Kern 2 van Veilig Leren Lezen (maan-versie).

Tijdens de informatie avond heeft u al kunnen zien en ervaren hoe we in de klas met deze methode werken. Ook hebben we aangegeven dat het voor ieder kind belangrijk is om thuis extra te lezen. Goed te horen dat veel kinderen thuis ook boekjes lezen en dit door ouders gestimuleerd wordt!

Mededelingen september groep 3:

Maandag 28 september: gastles trampolinespringen (door gymnastiekvereniging Olympia) tijdens de gymles in de Sypel.
Woensdag 7 oktober- 18 oktober: Kinderboekenweek! Thema: “Raar maar waar”. Ouders, opa’s, oma’s etc. zijn van harte welkom om in groep 3 voor te lezen.  Graag aanmelden via mail of onderstaande invulstrook.
Woensdag 14 oktober: studiedag leerkrachten, alle leerlingen zijn vrij.
Wij hebben nog niet van alle ouders een email adres. Graag deze doorgeven aan juf of meester.

-     Creatieve middagen in oktober en november?!

Het lijkt ons een leuk idee om vanaf de herfstvakantie t/m november op donderdagmiddag voor groep 3 een creatieve middag te organiseren. De klas gaan we verdelen in groepjes van ongeveer 6 kinderen die dan samen met een of twee begeleiders een creatieve activiteit gaan uitvoeren. Je kan denken aan knutselen, verven, hout bewerking, brooddeeg, textiel, klei, constructiematerialen, etc.

Deze “creamiddag” duurt van 13.20-14.30 uur.

Om deze middagen te kunnen realiseren, hebben we de hulp en inzet van ouders/vrijwilligers nodig! Wij zijn daarom op zoek naar minimaal 5 enthousiaste groepsbegeleiders die 5 donderdagen met steeds een ander groepje dezelfde activiteit willen uitvoeren.

Na voldoende aanmeldingen, kunnen wij de creamiddag door laten gaan.  Verdere informatie voor de aangemelde vrijwilligers volgt nog voor de herfstvakantie.

U kunt zich aanmelden voor vrijdag 2 oktober bij juf Elskelien                           

 

augustus 2015:mededelingen groep 3

Maandag 31 augustus start gymles
Kinderen mogen een eigen etui meenemen voor het opbergen van stiften en/of potloden.
De kinderen van groep 3 spelen ook voor schooltijd op het grote plein. Wanneer de bel gaat gaan zij in de rij staan. Ouders blijven buiten wachten.
Belangrijke mededelingen en/of vragen het liefst na schooltijd (12.00 of 15.15 uur).
Jarigen mogen in de klas trakteren. Voorkeur gaat uit naar een gezonde traktatie. Wanneer uw kind niet op de eigen verjaardag kan trakteren, graag overleggen met meester of juf om een andere datum te plannen.
Dinsdag en donderdag zijn onze gezonde groente/fruitdagen. Graag op deze dagen uw kind een gezonde pauzehap meegeven.
Breng met uw kind eens een bezoekje aan de bibliotheek. De meeste kinderen lezen nu op Avi Start niveau. Ook voorlezen blijft belangrijk! Lezen is leuk!!!

Tips en informatie op www.veiliglerenlezen.nl

veiliglerenlezen.nl heeft een rubriek speciaal voor ouders, met informatie over het taal- en leesonderwijs in groep 3. U vindt daar ook tips voor spelletjes en (voor)leesboeken.

Veel plezier alvast en graag tot ziens op de informatieavond (dinsdag 15 september).

Met vriendelijke groet,

 

Juf Elskelien Wiersma en meester Arnout Smit