De expeditiegroep

Op onze school hebben wij Expeditiegroepen. Eén keer per week komen kinderen uit de verschillende groepen (2 tot 8) bij elkaar die naast hun schoolwerk uitdaging nodig hebben om op een andere manier met leren bezig te zijn.

In de Expeditiegroepen gaan we op ontdekking naar het verhaal achter de dingen, we zoeken naar vragen en antwoorden, we gaan de uitdaging aan om door te zetten waar er hobbels te nemen zijn of waar oplossingen verzonnen moeten worden en waar we elkaar kunnen helpen om ergens te komen.

Door verschillende activiteiten en verwerkingsvormen krijgen de kinderen extra gelegenheid om zich te verdiepen, te plannen, zichzelf te leren kennen, te discussiëren, te overleggen, op te lossen.