U bevindt zich hier: De Wegwijzer » Zending

Zending

Op maandag mogen de kinderen zendingsgeld meenemen. Het geld is bestemd voor Compassion. Als school hebben we drie kinderen geadopteerd die we maandelijks ondersteunen. Dit cursusjaar beraden we ons over een alternatieve wijze waarop we gelden kunnen inzamelen voor onze sponsorkinderen. Op het moment dat we afzien van de maandag'collecte', wordt u daarvan via de maandelijkse nieuwsbrief op de hoogte gesteld.

Schoendozen

Jaarlijks doen we mee aan de schoenendoosactie. Alle kinderen vullen een schoenendoos met spulletjes (speelgoed, tandpasta, pennen etc.). De schoenendozen mogen door de kinderen van groep 1 en 2 thuis versierd worden. De kinderen van groep 3 t/m 8 mogen de schoenendoos op school versieren. De schoenendozen zijn bedoeld voor kinderen in landen waar geleefd wordt in armoede. De actie is rond de herfstvakantie.