U bevindt zich hier: De Wegwijzer » Onderwijs

De onderwijsvorm die we nastreven is het beste onder te brengen in goed afstemmingsgericht en adaptief onderwijs.

# Doorgaande, heldere lijn en aanpak in de school (kernwaarde van ons geloof en de leerling centraal)

# Aandacht voor de adaptieve componenten: relatie, competentie, autonomie

# Aandacht voor een rijke, uitdagende leeromgeving

# Een goed samenwerkend en reflecterend team

# Veel aandacht voor de sociale vorming en vaardigheid van kinderen

Deze elementen gebruiken we om de leerlingen, individueel en in groepsverband, kansen te bieden om hun talenten te ontdekken. We vinden het belangrijk dat de kinderen zoveel mogelijk op hun eigen ontwikkelingsniveau kunnen werken. Het geeft de leerlingen ruimte om zelfsturend te werken en met hun eigen verantwoordelijkheid te leren omgaan. Het gaat bij leren niet alleen om kennis, maar ook om aspecten zoals het ontwikkelen van creativiteit, het omgaan met elkaar. Hierbij zoeken we de balans tussen aanbod- en vraaggestuurd werken.

Op deze manier proberen wij vorm te geven aan onze visie:

      “CBS De Wegwijzer is een christelijke basisschool met een heldere visie. In ons

         pedagogisch klimaat voelt iedereen zich geaccepteerd, veilig en kan zich maximaal

        ontplooien. Wij bieden structuur en duidelijkheid en benaderen elkaar positief. In ons

        onderwijs bieden wij een gestructureerde en uitdagende leeromgeving, waarbij we het

        beste uit de kinderen halen. De kinderen worden betrokken bij het eigen leerproces.

        Ouders voelen zich gehoord op basis van wederzijds vertrouwen en weten dat hun kind

        wordt gezien. Het team en ouders dragen een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid

        wat betreft de ontwikkeling van het kind. Het belang van het kind staat centraal.

       Het team van CBS De Wegwijzer is transparant en betrokken. Wij werken in een goede sfeer

       waarin we elkaar feedback durven en kunnen geven.”